2023  2

January  2

PW Crack 2

January 23, 2023 Âˇ 1 min

Binary Conversion

January 6, 2023 Âˇ 4 min

2022  25

December  5

PW Crack 1

December 20, 2022 Âˇ 1 min

HashingJobApp

December 18, 2022 Âˇ 1 min

Glitch Cat

December 10, 2022 Âˇ 1 min

fixme2.py

December 10, 2022 Âˇ 2 min

fixme1.py

December 4, 2022 Âˇ 1 min

November  20

Password Generator

November 30, 2022 Âˇ 5 min

convertme.py

November 25, 2022 Âˇ 1 min

Codebook

November 25, 2022 Âˇ 1 min

First Grep

November 24, 2022 Âˇ 1 min

Bases

November 24, 2022 Âˇ 1 min

strings it

November 24, 2022 Âˇ 1 min

what’s a net cat?

November 23, 2022 Âˇ 1 min

2Warm

November 22, 2022 Âˇ 1 min

Warmed up

November 22, 2022 Âˇ 1 min

Lets Warm Up

November 21, 2022 Âˇ 1 min

Magikarp Ground Mission

November 21, 2022 Âˇ 3 min

Mind your Ps and Qs

November 19, 2022 Âˇ 1 min

Mod 26

November 19, 2022 Âˇ 1 min

Convert hex to base64

November 14, 2022 Âˇ 1 min

Tab Tab Attack

November 12, 2022 Âˇ 1 min

Static ain’t always noise

November 12, 2022 Âˇ 1 min

Nice Netcat

November 6, 2022 Âˇ 1 min

Wave a Flag

November 6, 2022 Âˇ 1 min

Python Wrangling

November 6, 2022 Âˇ 1 min

Obedient Cat

November 6, 2022 Âˇ 1 min